Zasady korzystania z serwisu

WARUNKI KORZYSTANIA Z FILMBOX+ 

 

W niniejszym dokumencie przedstawiamy warunki, na jakich dostarczamy Państwu (użytkownikowi Apki /Usługi) aplikację FilmBox+ (Apka) oraz dostęp do wszelkich treści i usług w ramach Apki, opisanych dalej w Apce lub na Witrynie Usługi (Warunki).

Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszymi warunkami przed ściągnięciem lub skorzystaniem z Apki.

Ściągając Apkę i uzyskując dostęp lub korzystając z naszych Usług zgadzają się Państwo przestrzegać tych Warunków. Jeśli nie chcą Państwo przestrzegać Warunków, nie powinni Państwo (1) ściągać Apki albo ją usunąć z Państwa urządzenia ani/i (2) uzyskiwać dostępu ani korzystać z Usług.

Usługi są dostępne wyłącznie na obsługiwanych urządzeniach. Lista obsługiwanych obecnie urządzeń znajduje się na witrynie www.filmbox.com. Stale dokonujemy przeglądów obsługi urządzeń i w miarę opracowywania nowych urządzeń i systemów operacyjnych możemy zaprzestawać obsługi niektórych starszych wersji. To oznacza, że w celu dalszego korzystania z Apki lub Usług mogą Państwo być od czasu do czasu zmuszeni do zaktualizowania oprogramowania Państwa urządzenia.

 

Jeśli nie mają Państwo ukończonych 18 lat, powinni Państwo przeczytać te Warunki z rodzicem lub opiekunem prawnym, aby upewnić się, że je rozumiecie.

 

Niniejsza umowa zawierana jest pomiędzy Państwem a Mediabox Broadcasting International Limited (Mediabox), prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: Chiswick Park Building 3/566 Chiswick High Street, Chiswick, London, W4 5YA, Zjednoczone Królestwo, numer rejestracji 8353015. Odniesienia do słów „my”, „nas” w niniejszej umowie odnoszą się do Mediabox.

Odniesienia do „Witryny Usługowej” oznacza stronę Apki opisującą Apkę w sklepie iTunes Store, Google Play Store lub w innych właściwych sklepach sprzedających aplikacje.

Informacje na temat korzystania z informacji prywatnych przez Mediabox lub inne spółki grupy kapitałowej są przedstawione w Komunikacie o prywatności i ciasteczkach FilmBox+ (pod adresem: https://www.filmbox.com/ app/page/privacy).

 

Jak można się skontaktować z FilmBox+

 

 (a) Mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z formularza informacji zwrotnych na stronie https://www.filmbox.com/app/feedback.

 (b) Angażujemy się w zapewnianie Państwu najlepszych możliwych produktów i usług, ale rozumiemy, że czasem może wydarzyć się coś niepożądanego. Jeśli mają Państwo jakąś reklamację, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami korzystając z powyższych informacji.

 (c) Mogą Państwo alternatywnie rozwiązać spór zgłaszając się do Rzecznika Praw Konsumenta albo do Komisji Europejskiej, na platformę rozwiązywania sporów online pod adresem: ec.europa.eu/odr.

 (d) Jeśli korzystają Państwo z Apki poprzez sklep iTunes Store, obsługiwany przez iTunes S.a.r.l. i Apple Inc, zastosowanie będą miały warunki obowiązujące w sklepie iTunes Store. W zakresie, w jakim postanowienia sklepu iTunes Store są sprzeczne z postanowieniami niniejszych Warunków, obowiązują warunki sklepu iTunes Store.  Jeśli uzyskują Państwo dostęp do Apki przez sklep Google Play Store obsługiwany przez Google, zastosowanie będą miały warunki obowiązujące w sklepie Google Play Store, a w zakresie, w jakim postanowienia sklepu Google Play Store są sprzeczne z postanowieniami niniejszych Warunków, obowiązują warunki sklepu Google Play Store. 

 

1. Informacje zbierane przez Apkę/Usługę lub przechowywane na Państwa urządzeniu

1.1. Informacje, jakich udzielają Państwo sklepowi iTunes Store lub Google Play Store po zainstalowaniu Apki są zbierane i wykorzystywane przez sklep iTunes Store i Google Play Store zgodnie z ich właściwymi politykami dotyczącymi prywatności. Nie zbieramy ani nie korzystamy z informacji osobowych podawanych przez Państwa przy ściąganiu i instalowaniu Apki sklepom iTunes Store lub Google Store.

1.2. Gdy odwiedzają Państwo witrynę strony trzeciej poprzez link lub reklamę w formie banera znajdującą się w Apce, automatycznie pobierana jest przez nas poprzez Apkę informacja, abyśmy mogli policzyć liczbę wizytujących daną witrynę. Korzystając z Apki/Usługi zgadzają się Państwo, że możemy te statystyki dostarczyć naszym partnerom biznesowym dostarczającym nam reklam.

 

2. Wymagania dotyczące łączności

2.1 Usługa jest dostępna wyłącznie na obsługiwanych urządzeniach. Stale dokonujemy przeglądów obsługi urządzeń i w miarę opracowywania nowych urządzeń i systemów operacyjnych możemy zaprzestawać obsługi niektórych starszych wersji. To oznacza, że w celu dalszego korzystania z Apki lub Usługi mogą Państwo być od czasu do czasu zmuszeni do zaktualizowania oprogramowania Państwa urządzenia.

2.2. Jeśli zmienią Państwo telefon lub oprogramowanie operacyjne telefonu, nowy/zaktualizowany telefon może nie być kompatybilny z Usługą i być może nie będą Państwo mogli ściągnąć Apki albo kontynuować korzystania z całości lub części Usługi.

2.3. Muszą się Państwo upewnić, że obsługiwane urządzenie spełnia (i będzie spełniać) wymogi urządzeń, systemów i oprogramowania Apki/Usługi zgodnie z opisem:

 (a) z chwilą, gdy ściągną Państwo Apkę lub jej dowolną aktualizację lub

 (b) na Witrynie Usługi (którą należy regularnie sprawdzać pod kątem ewentualnych aktualizacji).

2.4 Usługa jest świadczona poprzez Państwa sieć komórkową lub bezprzewodowe łącze internetowe (w zależności od przypadku). Niektóre funkcje są dostępne wyłącznie przez bezprzewodowe łącze internetowe i zależą od podłączenia do tej samej sieci lokalnej, co dekoder, gdy korzystają Państwo z Usługi. Więcej informacji przedstawiamy na Witrynie Usługi i na stronie FAQ.

2.5 Jeśli Usługa zostanie zawieszona, przerwana albo niedostępna z powodu przerw w działaniu sieci mobilnej lub bezprzewodowego łącza internetowego, nie będziemy odpowiedzialni (chyba że mają Państwo wobec nas specjalne prawa dotyczące świadczenia połączeń w sieci mobilnej lub przez bezprzewodowe łącze internetowe).

2.6 Będą Państwo odpowiedzialni za zapewnienie płatności wszystkich kosztów wobec stron trzecich koniecznych, by korzystać z Usługi lub jej dowolnej części.

2.7 Część lub całość dostępnych w ramach Usługi treści lub funkcji będzie dostępna tylko, jeśli mają Państwo odpowiedni abonament telewizyjny u swojego dostawcy (jak opisano na Witrynie Usługi lub w Apce). Jeśli nie będą Państwo mieli abonamentu na niezbędny pakiet telewizyjny u swojego dostawcy, nie będą Państwo mogli uzyskać dostępu do właściwych treści na Apce.

 

3. Korzystanie przez Państwa z Apki/Usługi

3.1. W celu korzystania z Apki muszą Państwo ściągnąć i zainstalować Apkę na kompatybilnym urządzeniu poprzez sklep iTunes albo Google Play Store.

3.2. Zgadzają się Państwo korzystać z Usługi dla celów prywatnej rozrywki w swoim gospodarstwie domowym w swoim kraju, a nie dla jakiegokolwiek celu biznesowego.

3.3. Zgadzają się Państwo przestrzegać naszych zasadnych instrukcji dotyczących korzystania z Apki lub Usługi.

3.4. Usługa może obejmować pokazywanie kanałów z treściami programowymi lub uwagami (np. z sieci społecznościowych) albo posty użytkowników. Wszelkie treści w ramach kanałów, które nie pochodzą od Mediabox nie są przez nas zatwierdzone i nie możemy za nie odpowiadać. Zastrzegamy sobie prawo do moderowania tych kanałów lub postów i możemy edytować lub usunąć każdy materiał zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem, choć nieusunięcie jakiegokolwiek materiału nie stanowi jego zatwierdzenia ani przyjęcia przez Mediabox. 

4. Własność intelektualna

4.1. Wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej we wszystkich materiałach lub treściach dostarczonych w Apce lub w ramach Usługi będą zawsze stanowiły własność naszą lub naszych licencjodawców. Pozwala się Państwu na korzystanie z tego materiału lub treści tylko w ramach Apki lub jeśli wyraźnie zgodzimy się na to my lub nasi licencjodawcy.

4.2. Jeśli zdadzą sobie Państwo sprawę z jakiejkolwiek nieuprawnionej dystrybucji lub eksploatacji handlowej Apki lub Usługi, zgadzają się Państwo nas bezzwłoczne o tym zawiadomić.

4.3. Nie wolno Państwu podejmować żadnych z poniższych działań (ani pozwalać na to innym):

4.3.1. powielać (z wyłączeniem ograniczonych pozwoleń na kopiowanie w ramach Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dalszymi zmianami („Ustawa”) albo zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi ustawami o prawie autorskim), prowadzić redystrybucji lub polegać w całości lub w części na jakiejkolwiek części Usługi lub korzystać z Usługi w inny sposób niezgodny z Ustawą;

4.3.2. sprzedawać lub obciążać jakąkolwiek opłatą za oglądanie lub korzystanie z jakiejkolwiek części Apki lub Usługi;

4.3.3. pokazywać lub retransmitować publicznie jakiejkolwiek części Apki lub Usługi, nawet jeśli nie zostanie postawiony taki zarzut;

4.3.4. korzystać z Apki lub Usługi w jakimkolwiek niewłaściwym lub bezprawnym celu;

4.3.5  ingerować w sygnał jakiejkolwiek Usługi udostępnionej przez Apkę lub go modyfikować;

4.3.6. uzyskiwać dostępu do Usługi albo przesyłać jakiekolwiek treści dostępne w ramach Usługi z jakiegokolwiek urządzenia zlokalizowanego poza Terytorium;

4.3.7. zmieniać, zakrywać, modyfikować lub usuwać jakiekolwiek znaki graficzne, loga lub inne teksty lub obrazy na ekranie pojawiające się w dowolnym przesyle, ściągniętym materiale lub innego rodzaju transmisji Usługi.

4.4 Mediabox stosuje technologie, takie jak zarządzanie prawami cyfrowymi czy ochrona przed kopiowaniem w celu kontrolowania odtwarzania i kopiowania treści cyfrowych dostępnych dzięki Apce lub Usłudze. Możemy zdalnie zablokować lub zmienić pewne funkcje Apki, aby uniemożliwić Państwu kopiowanie treści i możemy uniemożliwić Państwu otrzymywanie Usługi, jeśli Państwa urządzenie pozwala na kopiowanie jakichkolwiek treści, czemu zgodnie z umową zobowiązani jesteśmy zapobiegać.

4.5 Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania Państwu dostępu do Usługi lub streamingu treści poza Państwa krajem zamieszkania.

 

5. Witryny stron trzecich

5.1. Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że nie odpowiadamy za dostępność jakichkolwiek witryn stron trzecich lub materiałów, do których mają Państwo dostęp dzięki Usłudze.

5.2. Nie zatwierdzamy i nie będziemy odpowiedzialni ani zobowiązani z tytułu jakichkolwiek treści, reklam, produktów ani usług dostępnych lub znajdujących się na takich witrynach lub w takich materiałach.

5.3. Wszelkie transakcje między Państwem a jakimikolwiek obcymi reklamodawcami lub handlowcami znalezionymi w ramach Usługi lub poprzez Usługę, w tym płatności za produkty lub usługi i ich dostawa, i wszelkie inne warunki, zapewnienia lub oświadczenia związane z takimi transakcjami odbywają się między Państwem a właściwym reklamodawcą lub kupcem. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności ani zobowiązań z tytułu jakiejkolwiek straty lub szkody dowolnego rodzaju poniesionej w wyniku takich transakcji.

 

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1. Żadne z niniejszych Warunków nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia spowodowane naszym zaniedbaniem, oszustwem lub świadomym wprowadzeniem w błąd, ani za jakiekolwiek sprawy, których nie możemy wyłączyć spod odpowiedzialności ani ograniczyć jej z racji obowiązującego prawa.

6.2 Poza kwestiami opisanymi w pkt. 6.1, nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty finansowe, utratę informacji, szkody w danych (lub ich uszkodzenie) ani jakiekolwiek pośrednie straty lub szkody dowolnego rodzaju, spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem warunków umowy czy z innych powodów dotyczące następujących kwestii:

 (a) jakiekolwiek niezatwierdzone przez nas korzystanie z Apki lub Usługi;

 (b) zawieszenie, ograniczenie lub zaprzestanie korzystania z Apki lub Usługi zgodnie z pkt. 7 lub jakakolwiek awaria, zakłócenie lub opóźnienie w korzystaniu z Apki lub Usługi spowodowane zdarzeniami poza naszą zasadną kontrolą;

 (c) wszelkie błędy, wirusy lub błędy obecne w lub wynikające z korzystania przez Państwa z Apki lub Usługi, które nie są bezpośrednio powodowane przez lub przypisywane z Apce lub Usłudze;

 (d) Państwa zaniedbanie lub nieprzestrzeganie przez Państwa naszych rozsądnych instrukcji albo niniejszych Warunków;

 (e) wszelkie okoliczności, w których: (i) nie został przez nas, naszych pracowników lub przedstawicieli naruszony obowiązek umowny ani prawne zobowiązanie do dołożenia należytej staranności wobec Państwa; (ii) taka strata lub szkoda nie była rozważana przez Państwa ani przez nas w chwili uzgadniania niniejszych Warunków; (iv) jakakolwiek niekompatybilność Apki lub Usługi z dowolnymi urządzeniami lub oprogramowaniem na Państwa urządzeniu; (v) jakiekolwiek uszkodzenie należących do Państwa poszczególnych urządzeń lub treści cyfrowych, jeśli takie uszkodzenie nie wystąpiłoby, gdyby Państwo trzymali się naszych zasadnych instrukcji; 

 (f) wszelkie inne kwestie poza naszą zasadną kontrolą, w tym bez ograniczeń wszelkie działania lub zaniechania jakiegokolwiek dostawcy, producenta urządzeń lub dostawcy systemu operacyjnego urządzenia;

 (g) wszelkie treści dostarczane przez lub pochodzące od stron trzecich w ramach Apki lub Usługi albo w odniesieniu do wszelkich produktów lub usług reklamowanych, promowanych, oferowanych lub sprzedawanych przez obcych usługodawców za pośrednictwem Apki lub Usługi. Dołożymy wszelkich zasadnych starań, aby zapewnić, że informacje zawarte w świadczonej przez nas Usłudze lub na Apce są dokładne, lecz nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności i nie wydajemy żadnych oświadczeń ani zapewnień związanych ich dokładnością czy kompletnością.

6.3. Nie wolno nam wykluczać swojej odpowiedzialności za pewne kwestie, na przykład nie możemy wykluczyć swojej odpowiedzialności wobec Państwa za dostarczanie przez Apkę lub Usługę treści cyfrowych, które nie są zadowalającej jakości lub nie są odpowiednie do potrzeb, dostarczanie treści cyfrowych przez Apkę lub Usługę niezgodne z opisem, albo wykonywanie jakiejkolwiek usługi bez należytej staranności i kwalifikacji. Warunek z pkt. 6.3 nie wpływa na jakiekolwiek zobowiązanie, jakie mamy wobec Państwa. 

7. Zawieszenie/zakończenie

7.1. Usługa jest zmienna, więc od czasu do czasu będzie ulegać zmianom albo zakończy się bez wypowiedzenia. Nie zobowiązujemy się do stałej kontynuacji obsługi świadczonej Usługi, gdyż nie możemy przewidzieć, co może zmienić się w przyszłości.

7.2. Możemy bezzwłocznie zawiesić lub zakończyć używania przez Państwa części lub całości Apki lub Usługi, jeśli okaże się zasadne zaktualizowanie Apki lub Usługi z powodów technicznych lub operacyjnych.

7.3. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub anulowania możliwości korzystania z Apki lub Usługi bezzwłocznie, jeśli:

 (a) naruszają Państwo niniejsze Warunki, choć w wypadku mniejszych naruszeń damy Państwu najpierw możliwość naprawienia błędu, na co będą Państwo mieli 7 dni. W wypadku poważnych naruszeń (np. komercyjnego wykorzystywania Apki lub Usługi albo naruszenia IP) prawo to wykorzystamy bezzwłocznie;

 (b) zasadnie uznamy, że dokonywali Państwo lub dokonują oszustwa wobec nas lub wobec jakiejkolwiek osoby trzeciej lub organizacji poprzez korzystanie z Apki lub Usługi, albo jeśli zasadnie uznamy, że Państwa urządzenie lub Usługa były wykorzystywane w sposób niedozwolony na mocy niniejszych Warunków (choć w wypadku mniejszych naruszeń damy Państwu najpierw możliwość ich naprawienia, na co będą Państwo mieli 7 dni);

 (c) jeśli Państwo lub ktokolwiek przez Państwa uprawniony do prowadzenia z nami interesów w Państwa imieniu działa wobec naszych pracowników lub przedstawicieli w sposób, jaki zasadnie uznamy za niewłaściwy i będzie to wystarczająco poważne, by uzasadnić ograniczenie lub zakończenie korzystania przez Państwa z Apki lub Usługi.

7.4. Z chwilą zawieszenia/zakończenia możemy od Państwa wymagać zwrotu środków z tytułu wszelkich zasadnych i przewidywalnych strat, kosztów i wydatków, jakie poniesiemy bezpośrednio w wyniku niewłaściwego korzystania z Apki lub Usługi przez Państwa lub osoby, którym pozwolili Państwo na korzystanie z Apki lub Usługi.

8. Zmiany i zawiadomienia

8.1. Jeśli zmienimy niniejsze Warunki, my lub Państwa dostawca programów telewizyjnych Państwa o tym zawiadomi. Pierwsze skorzystanie przez Państwa z Apki lub Usługi po zawiadomieniu o nowych warunkach będzie rozumiane jako przyjęcie tych warunków.

8.2. Jeśli zawiadomimy Państwa zgodnie z niniejszymi Warunkami, dokonamy tego elektronicznie (w tym przez Witrynę Usługi, stronę aktualizacji Apki w sklepie iTunes lub Google Play Store, przez zawiadomienie „push” przez Apkę do Państwa urządzenia, jeśli ta funkcja jest aktywna, albo przez email, jeśli są Państwo klientem Mediabox i podali nam Państwo adres poczty elektronicznej).

9. Postanowienia ogólne

9.1. Możemy przenieść nasze prawa i delegować obowiązki z tytułu niniejszych Warunków na dowolną spółkę, firmę lub osobę. Możemy tego dokonać, tylko jeśli nie wpłynie to negatywnie na Państwa prawa z tytułu niniejszych Warunków.

9.2. Jeśli jakikolwiek sąd lub regulator postanowi, że którykolwiek punkt niniejszych Warunków jest nieważny lub w inny sposób niewykonalny, postanowienie takie zostanie wyodrębnione i usunięte z niniejszych Warunków, a pozostałe Warunki będą nadal w pełni ważne i wykonalne.

9.3. Niniejsze Warunki są indywidualnymi warunkami dla Państwa. Nie mogą Państwo przenosić swoich praw ani delegować swoich obowiązków na mocy niniejszych Warunków na żadną stronę trzecią i żadna strona trzecia nie ma prawa korzystania z niniejszych Warunków.

9.4. Niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu, chyba że mieszkają Państwo w innym kraju, gdzie takie spory rozstrzyga się zgodnie z prawem krajowym. Wszelkie spory z tytułu niniejszych Warunków będą rozstrzygane przez sądy w Anglii albo w kraju, którego prawo obowiązuje do Państwa Warunków.

 

Ostatnio aktualizowane 8 marca 2021 r.