Termenilor de utilizare

 

TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI FILMBOX+

Acești Termeni și Condiții de Utilizare („Termeni și condiții”) definesc regulile pentru furnizarea către utilizatori („Utilizatori”) a serviciului audiovizual de streaming FilmBox+ („FilmBox+”) și pentru acces la întregul conținut („Conținut”) și serviciile din cadrul site-ului („Site” ), atât prin intermediul website-ului („Website”), al aplicației („Aplicație”), cât și prin aplicații mobile, Smart TV și ca parte a soluțiilor tehnologice deținute de terți, de ex., operatori de telecomunicații.

Acești Termeni și Condiții afectează drepturile Utilizatorilor, de aceea ar trebui citiți în detaliu înainte de utilizarea Site-ului.

Termenii și Condițiile constituie un contract obligatoriu din punct de vedere juridic între Utilizator și proprietarul Site-ului, adică Mediabox Broadcasting International Limited („Mediabox”), o companie înființată în conformitate cu legislația britanică, cu sediul social la adresa: 1 Cornhill, Londra, EC3V 3ND, Marea Britanie, cu numărul 8353015.

Politica de Confidențialitate, care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal de către Mediabox, este disponibilă la adresa: https://www.filmbox.com/privacy/ .

 1. ACCESUL LA SITE

Utilizatorul poate accesa Site-ul prin intermediul Mediabox sau prin intermediul Partenerilor FilmBox+ („Parteneri”) indicați la adresa: https://www.filmbox.com/partnered-operators/ . Partenerii vând servicii care conțin Site-ul și oferă utilizatorilor mijloace (de exemplu, coduri de activare) care permit crearea unui cont în cadrul Site-ului și oferă acces la Site într-un mod diferit din punct de vedere tehnologic.

După achiziționarea sau obținerea accesului la servicii („Servicii”) într-un alt mod, Utilizatorul poate începe să utilizeze Site-ul. Înainte de începerea utilizării, este necesară crearea un cont pe Site (de exemplu, folosind un cod de activare), după care Utilizatorul obține acces la întregul Conținut oferit ca parte a Serviciului.

Contul este activ pentru perioada pentru care Utilizatorul a primit acces la Serviciu. După această perioadă, Contul va fi șters. Mediabox poate suspenda accesul la Cont dacă primește informații de la Partener despre lipsa plății din partea Utilizatorului.

Fiecare Utilizator trebuie să aibă cel puțin 18 ani. Minorii au dreptul de a utiliza Site-ul numai sub contul părintelui sau tutorelui legal, printr-un cont cu controale parentale setate („Control parental”) sau printr-un Profil pentru copil special creat („Profil de copil”).

Din cauza imposibilității achiziționării Serviciului direct de la Mediabox, Partenerii procesează metoda de plată selectată de Utilizator și sunt obligați să furnizeze Utilizatorului informații suplimentare cu privire la modul de obținere a accesului la Site. Contactul cu privire la plăți este posibil numai prin intermediul Partenerilor.

Anularea Serviciului este posibilă numai prin Partenerul selectat, cu toate acestea, Utilizatorul poate șterge contul („Cont”) în orice moment.

 1. UTILIZAREA SITE-ULUI

Prin intermediul Site-ului, Utilizatorul obține acces la Conținut, inclusiv la filme, seriale și canale TV.

Mediabox oferă un tip de Abonament. Utilizatorul poate accesa Site-ul prin intermediul a cinci dispozitive înregistrate de el („Dispozitive”) și poate reda Conținutul pe maxim trei dintre acestea în același timp.

În cadrul Site-ului, Mediabox adaptează Conținutul afișat la preferințele Utilizatorului pe baza activității sale anterioare. Acest lucru nu se aplică Profilului Copilului. 

Pentru a utiliza Site-ul, este necesar un computer, un dispozitiv mobil sau un alt dispozitiv care îndeplinește cerințele de sistem ale Site-ului. Accesul este posibil numai prin intermediul dispozitivelor cu sisteme de operare compatibile instalate. Lista actuală este disponibilă la adresa: https://www.filmbox.com/supported-devices/ .

Funcțiile și funcționalitățile Site-ului pot varia în funcție de dispozitivul pe care Utilizatorul îl folosește, precum și în funcție de faptul dacă acesta utilizează Website-ul, Aplicația sau alte soluții tehnologice deținute de terți, de exemplu, Parteneri, operatori de telecomunicații. Pe măsură ce sistemele de operare sunt dezvoltate, Mediabox analizează suportul pentru sistemele de operare acceptate și poate întrerupe suportul pentru unele versiuni mai vechi.

Calitatea imaginii poate varia, printre altele, din cauza dispozitivului, locației utilizatorului, cantității de memorie liberă pe dispozitiv și lățimii de bandă admise și/sau vitezei conexiunii la Internet.

În funcție de țara de reședință declarată, care ar trebui înțeleasă ca țara de achiziționare a Utilizatorului („Țara de reședință”), conținutul disponibil pe Site poate varia. Mediabox poate verifica Țara de Reședință a Utilizatorului.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1128 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne, Utilizatorul are dreptul să utilizeze Site-ul în țări membre UE, altele decât țara de reședință, în același mod ca în propria țară, în cadrul pieței digitale unice UE. Utilizatorul poate să vizualizeze același Conținut.

Conținutul disponibil pe Site este destinat numai pentru uz personal necomercial și nu poate fi pus la dispoziția persoanelor care nu locuiesc în aceeași gospodărie cu Utilizatorul. Pe perioada de valabilitate a Serviciului, Mediabox acordă Utilizatorului un drept limitat, neexclusiv și netransmisibil de a accesa Site-ul.

 1. CONȚINUT NEPOTRIVIT PENTRU ANUMITE PERSOANE / CONTROL PARENTAL

Site-ul web oferă Conținut care poate să nu fie adecvat pentru toate vârstele sau pentru toți spectatorii. Unele tipuri de Conținut pot conține limbaj obscen, consum de alcool, tutun, droguri sau substanțe psihoactive, scene de violență, nuditate sau sex, precum și conținut destinat exclusiv adulților.

Mediabox folosește diferite măsuri pentru a permite Utilizatorilor să selecteze Conținutul care este direct relevant pentru ei și familiile lor, inclusiv: plasarea de etichete de evaluare a vârstei.

Mediabox permite Utilizatorilor să personalizeze Conținutul afișat pe Site prin activarea funcției de Control Parental. Pentru a seta Controlul Parental, utilizatorul îl configurează prin „Contul meu” din fila „Control Parental”. Site-ul permite Utilizatorului să aleagă vârsta (conform opțiunilor indicate în fila menționată mai sus) la care va fi adaptat Contul. După efectuarea selecției, va fi generat un cod PIN implicit („Cod PIN”) și orice Conținut care este neadecvat pentru o categorie de public sub vârsta selectată va fi disponibil numai după introducerea acestuia. Utilizatorul poate să schimbe Codul PIN cu o altă combinație în orice moment. Codul PIN permite accesarea Conținutului care a fost blocat prin Controlul Parental. Setarea Controlul Parental se aplică Contului pe toate dispozitivele conectate la Cont. 

Informațiile despre ce trebuie făcut în cazul pierderii sau uitării codului PIN sunt disponibile în fila Întrebări frecvente.

De asemenea, Mediabox permite Utilizatorilor să creeze un Profil de Copil, care afișează Conținut potrivit pentru fiecare categorie de destinatari.

___________________

 1. PAROLE

Utilizatorul are obligația să păstreze secrete datele prin care obține acces la Site, inclusiv adresa de e-mail, parola și Codul PIN pentru Controlul Parental. În plus, este responsabil pentru controlul Dispozitivelor pe care le-a înregistrat și nu poate permite persoanelor terțe să acceseze Site-ul.

 1. ACTUALIZĂRI

Mediabox poate introduce în orice moment actualizări ale Site-ului, remedieri de erori și alte modificări. Catalogul de Conținut este actualizat în mod regulat, astfel încât Utilizatorul poate să nu aibă acces la același Conținut pe toată perioada de utilizare a Serviciului.

 1. SERVICII CLIENȚI

Utilizatorul poate să contacteze Mediabox prin intermediul adresei de e-mail: support@filmbox.com. Răspundem la întrebările Utilizatorilor legate de funcționarea Site-ului. În probleme legate de reclamații, plăți și perioada de disponibilitate a Serviciului, Utilizatorul trebuie să contacteze direct Partenerul de la care a achiziționat Serviciul.

 1. MATERIALE NESOLICITATE

Mediabox nu acceptă materiale care constituie idei sau concepte creative. Orice asemănare între materialele puse la dispoziție pe Site și materialele nesolicitate trimise de Utilizator este întâmplătoare.

 1. DREPTURI DE AUTOR

Materialele postate pe Site sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale, brevete, secrete comerciale și alte legi. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra întregului Conținut sunt deținute de Mediabox sau de licențiatorii săi afiliați. Utilizatorul obține acces la Conținut numai pentru uz privat, fără drept de redare publică sau în scopuri comerciale. În special, Utilizatorul nu are dreptul la:

 1. copierea, multiplicarea, stocarea, distribuirea, modificarea, acordarea de licențe, reproducerea, introducerea în baze de date, crearea de lucrări derivate, publicarea, oferirea spre vânzare, conectarea, închirierea, împrumutul sau interferarea cu funcționarea Site-ului;
 2. utilizarea Site-ului în orice mod necorespunzător sau ilegal;
 3. interferarea cu semnalul Site-ului sau modificarea acestuia;
 4. schimbarea, acoperirea, modificarea sau eliminarea oricăror semne grafice, logouri sau altor texte sau imagini de pe ecran, care apar în orice transmisie de date sau alt tip de transmisie;
 5. utilizarea oricărei metode de separare, colectare sau extragere a datelor;
 6. dezactivarea sau interferarea cu orice software, inclusiv protecția de tip DRM, care blochează posibilitatea de copiere sau accesul neautorizat la conținut.

În cazul în care Utilizatorul încalcă prevederile acestor Termeni și Condiții, Mediabox are dreptul de a bloca sau modifica anumite funcții ale Site-ului pentru a preveni copierea Conținutului.

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Mediabox nu este responsabil pentru conformitatea Site-ului sau a Conținutului cu contractul încheiat între Utilizator și Partener. Toate reclamațiile trebuie adresate direct entității cu care Utilizatorul a încheiat contractul.

În plus, Mediabox nu este responsabil pentru nicio utilizare neautorizată a Site-ului, orice erori sau viruși care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Site-ului de către Utilizator sau din neglijența sau nerespectarea acestor Termeni și Condiții de către Utilizatori.

 1. MODIFICĂRI ȘI NOTIFICĂRI

Mediabox are dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții, fapt despre care va anunța Utilizatorii. În cazul în care se introduc modificări semnificative, se va trimite o notificare cu cel puțin o lună înainte de intrarea în vigoare a acestora. Mediabox are dreptul de a notifica Utilizatorul cu privire la modificările menționate mai sus prin e-mail.

 1. LEGEA APLICABILĂ

Acești Termeni și Condiții vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legea britanică.  Acești Termeni și Condiții nu limitează niciun drept de protecție a consumatorilor, care ar putea rezulta din legile aplicabile la locul de reședință.

 1. DISPOZIȚII GENERALE

Dacă oricare dintre aceste prevederi este invalidă sau nu poate fi aplicată în alt mod, o astfel de prevedere va fi întreruptă și înlocuită cu conținut care se potrivește cel mai bine cu sensul acelei prevederi. Alți Termenii și Condiții vor continua să fie pe deplin valizi și aplicabili.

Utilizatorul nu are dreptul să delege sau să transfere drepturile și obligațiile care reies din acești Termeni și Condiții unei terțe părți.

 

Acești Termeni și Condiții vor intra în vigoare în data de 18.07.2024.