DESATERO PŘIKÁZÁNÍ - 02. ČÁST

THE TEN COMMANDMENTS - E02
2005
4+
|
2h 0m
Poté co unikne smrti, je hebrejský chlapec vychováván v královském paláci, aby se z něj stal princ. Když ale zjistí pravdu o svém skutečném původu, vydává se Mojžíš hledat a uskutečnit své životní poslání vůdce a osvoboditele hebrejského lidu.

DESATERO PŘIKÁZÁNÍ - 02. ČÁST

2005
4+
|
2h 0m
duration