Polityka prywatności

FILMBOX+ KOMUNIKAT O POLITYCE PRYWATNOŚCI I CIASTECZKACH

(COOKIES)

Wprowadzenie i zakres

Niniejszy komunikat o prywatności i ciasteczkach dotyczy przetwarzania danych osobowych, w tym informacji zbieranych i przechowywanych przez nas w tzw. ciasteczkach, zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami Mediabox Broadcasting International Limited (Mediabox), prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: Chiswick Park Building 3/566 Chiswick High Street, Chiswick, Londyn, W4 5YA, Zjednoczone Królestwo, o numerze 8353015.

 

Odniesienia w niniejszej polityce do „FilmBox+”, „Mediabox”, „my”, „nas” czy „nasze” itp. należy odnośnie interpretować.

Uprzejmie informujemy, że jeśli mają Państwo dostęp do produktów i usług innych spółek Mediabox, powinni się Państwo zapoznać z ich informacjami dotyczącymi prywatności.

Jakie rodzaje informacji przetwarzamy, i skąd one pochodzą:

(a) Informacje, które dostarczyli nam Państwo poprzez nasze witryny internetowe albo uzyskując dostęp do naszych usług poprzez aplikacje lub witryny innych podmiotów.   

 

(b) Informacje o naszych treściach, produktach i usługach, które Państwo zamówili lub o które Państwo pytali, łącznie z zapisami rozmów, zgodnie z poniższymi opisami.

(c) Informacje udzielone nam przez inne organizacje, takie jak usługi sprawdzania adresów i brokerzy danych oraz agencje and biura informacji kredytowej; obejmuje to ogólnie dostępne dane osobowe.

 

(d) Informacje, pobierane dane, treści tworzone przez użytkowników i poczynione lub generowane przez Państwa uwagi w związku z uzyskaniem dostępu do widowisk, kanałów, programów, reklam, produktów i usług, z których Państwo korzystają, np. jak Państwo i Państwa gospodarstwo domowe uzyskują dostęp, przeglądają, dzielą się, dokonują wkładu, komunikują się z, zapamiętują lub przekazują je. 

 

(e) Informacje, które zbieramy poprzez ciasteczka i odpowiednie technologie z urządzeń, których Państwo używają do korzystania z programów produktów i usług FilmBox+, o Państwa korzystaniu z FilmBox+ lub treści, produktów i usług stron trzecich. Obejmuje to informacje na temat Państwa urządzenia, maszyny lub przeglądarki, które można uzyskać, gdy ciasteczka są wyłączone. Aby uzyskać więcej informacji o ciasteczkach i sposobach zarządzania nimi, proszę zapoznać się z częścią dotyczącą ciasteczek.

 

(e) adres IP, adres MAC, unikatowy numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy, informacje dotyczące przeglądarki, informacje dotyczące lokalizacji łącza internetowego, adres sieci logicznej i inne podobne informacje identyfikacyjne wymagane, aby Państwa urządzenia komunikowały się z witrynami i aplikacjami w internecie.

 

(f) Informacje techniczne z urządzeń, z których Państwo korzystają odbierając programy, produkty i usługi FilmBox+, np. zbiór informacji diagnostycznych i dotyczących ruchu lub lokalizacji. Proszę zauważyć, że urządzenia i aplikacje mają własne ustawienia prywatności i komunikaty dotyczące zbierania przez nie informacji o Państwu, prosimy więc o sprawdzenie i odpowiednie ustawienie swojego sprzętu i aplikacji.

 

Do czego możemy wykorzystywać Państwa informacje

 

Głównym celem przetwarzania Państwa informacji osobowych jest to, abyśmy mogli na podstawie umowy z Państwem, zapewnić Państwu program, produkty i usługi. Obejmuje to – jeśli obejmuje to umowa – na przykład: zapewnianie Państwu możliwości zarządzania kontem (np. aktualizacji informacji kontaktowych), wspieranie klienta (łącznie z diagnostyką i rozwiązywaniem problemów), filtrowanie i blokowanie niechcianych rozmów oraz specjalnie dostosowane i spersonalizowane zalecenia.

Ponadto wykorzystujemy również Państwa dane osobowe w następujących uzasadnionych celach biznesowych:

 

(a) Zarządzanie naszymi produktami i usługami oraz ruchem w całej naszej sieci. Na przykład, FilmBox+ korzysta z Państwa informacji dla ułatwienia funkcjonowania swojej sieci dzięki wybieraniu najsprawniejszej trasy przesyłu Państwa wniosków o usługi komunikacyjne przez różne części swojej sieci składającej się ze sprzętu i systemów. Informacje te są bezpiecznie przechowywane w ograniczonych miejscach z dostępem wyłącznie uprawnionego personelu i zgodnie z naszymi politykami zachowywania, usuwania i dopuszczalnego użycia danych;

 

(b) Ulepszanie naszych treści, produktów, usług i doświadczeń naszych klientów dzięki monitorowaniu korzystania przez Państwa z naszych produktów i usług oraz współpracy z naszymi dostawcami dla ulepszenia oferowanych produktów i usług oraz opracowania nowych treści programowych, produktów i usług;

 

(c) monitorowanie, nagrywanie, przechowywanie i korzystanie z komunikacji z Państwem w sprawie usług. Pomaga to poprawić jakość naszych usług dla klientów, potwierdzić wszelkie instrukcje, jakich Państwo nam udzielają, stworzyć profil klienta pozwalający na lepsze prowadzenie rozmów lub szkolenia, rozwoju i wypełniania przez nas obowiązków prawnych i regulacyjnych.

 

(d) Pokazywanie reklam, które powinny Państwa najbardziej zainteresować dotyczące promowanych produktów i usług. W tym celu tworzymy Państwa profil, który wykorzystujemy do definiowania grup widzów, którym przesyłamy reklamy na podstawie takich czynników, jak zainteresowania, wiek, lokalizacja itp. W ramach pokazywania tych reklam sprawdzamy również jakość i częstotliwość, to czy reklamy były właściwie wyświetlane i jak często pokazywane były dane reklamy.

 

(e) Do badań rynku.

 

(f) Do ochrony albo wymuszenia naszych praw lub praw dowolnych stron trzecich, np. analizując aktywność w naszej sieci w celu blokowania niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych treści, ich publikacji lub dostępu do nich.

 

(g) Ochrona kluczowych interesów poszczególnych osób;

 

(h) Wypełnianie naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych (na przykład w kontekście dochodzeń policyjnych i bezpieczeństwa narodowego).


 

Jak dzielimy się informacjami o Państwu

Współpracujemy z kilkoma dostawcami w przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów wymienionych powyżej. Dostawcy ci działają w naszym imieniu i muszą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Wśród kategorii dostawców, z których usług korzystamy, są:

 

 • Platformy telewizyjne stron trzecich na całym świecie;
 • Spółki informatyczne;
 • Centra obsługi klienta obsługiwane przez te platformy;
 • Usługodawcy, którzy z nami pracują, abyśmy mogli wypełnić nasze obowiązki jako jednostka publiczna;
 • Spółki marketingowe, które dostarczają nasze komunikaty;
 • Licencjodawcy treści programowych na zasadzie anonimowości.
 •  

(a) Jeśli nasi dostawcy są spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, udzielamy im dostępu do danych osobowych tylko, jeśli zapewniają właściwe środki i mechanizmy kontroli dla ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z właściwymi ustawami, przepisami i wytycznymi regulatorów dotyczącymi ochrony danych osobowych.  Więcej informacji o takim przetwarzaniu można uzyskać kontaktując się z nami, jak przedstawiono w niniejszym komunikacie.

 

(b) Jeśli zmieni się struktura naszej działalności i inna spółka z grupy Mediabox zacznie Państwu dostarczać nasze produkty i usługi, przekażemy tej spółce Państwa dane osobowe. Dotyczy to na przykład fuzji między nami i inną spółką, jeśli ta spółka postanowi nas nabyć albo nabyć wszystkie lub część naszych aktywów, jeśli to my nabędziemy inną spółkę lub jeśli nasza spółka dominująca dokona restrukturyzacji grupy kapitałowej.

 

(c) dzielimy się Państwa informacjami osobowymi i finansowymi ze sprzedawcami z naszej platformy płatniczej, w celu zarządzania i rozliczania płatności Państwa abonamentu. 

 

(d) dzielimy się Państwa danymi osobowymi z sądami, organami ścigania (np. z policją) i organami regulacyjnymi (np. OFCOM w Zjednoczonym Królestwie), gdy jest to wymagane, abyśmy mogli wypełnić nasze obowiązki wobec prawa i organów regulacyjnych.

 

Jak dzielimy się Państwa informacjami z Zaufanymi Partnerami

 

Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów reklam internetowych i cyfrowych i w celu promowania Państwu naszych usług współpracujemy z pewną liczbą zaufanych partnerów. Dane te obejmują Państwa adres IP i ID urządzenia, co jest wymagane, aby można było przesyłać reklamy na Państwa urządzenie. Nigdy nie podajemy naszym zaufanym partnerom Państwa imienia czy nazwiska, adresu fizycznego ani numerów telefonu. Zanim jakaś spółka zostanie naszym zaufanym partnerem przeprowadzamy badanie due diligence, aby upewnić się, że Państwa dane będą traktowane w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Przetwarzanie takie zależy od przyjęcia przez Państwa ciasteczek na naszej witrynie i Państwa preferencji dotyczących ID FilmBox+.  Kategorie partnerów, z którymi współpracujemy, obejmują:

 

(a) Agencje reklamowe i reklamodawcy, którzy kupują reklamy na platformach internetowych i cyfrowych Mediabox, aby dostarczać reklamy nakierowane na konkretne osoby i mierzyć, na które reklamy się klika i inne tego typu wyniki związane z pokazywaniem takich reklam; oraz  

 

Jeśli nasi dostawcy są spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, współpracujemy z nimi, aby upewnić się, że przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie, jeśli zapewnione są właściwe środki i mechanizmy kontroli dla ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z właściwymi ustawami, przepisami i wytycznymi regulatorów dotyczącymi ochrony danych osobowych. Więcej informacji o takim przetwarzaniu można uzyskać kontaktując się z nami, jak przedstawiono w niniejszym komunikacie.

 

O ile nie zastrzegli Państwo, abyśmy tego nie robili (zob. poniżej) możemy również wykorzystywać Państwa informacje na podstawie Państwa zgody, umowy o usługi lub naszego uzasadnionego interesu:

 

(a) Aby dostarczać Państwu bardziej istotnych dla Państwa reklam i dopasowanych ofert (co obejmuje zniżki). FilmBox+ może przedstawiać różnym grupom, gospodarstwom domowym, klientom lub osobom oglądającym ten sam program lub korzystającym z tych samych usług różne reklamy. Korzystamy z informacji podanych przez Państwa oraz informacji zebranych o Państwie i Państwa gospodarstwie domowym, aby dostosowywać reklamy do Państwa preferencji przy wyświetlaniu ich na Państwa telewizorze lub innym urządzeniu, gdy uprawdopodobnione jest oglądanie programu przez właściwych widzów.

 

(b) Aby wysłać Państwu materiały marketingu bezpośredniego. Może to obejmować komunikaty o nas i naszych treściach programowych i usługach, wydarzeniach i specjalnych ofertach wysyłane pocztą, przez telefon, SMS, email lub innego rodzaju elektroniczny przesył na dane kontaktowe podane przez Państwa, w tym przez zasadny czas po okresie bycia naszym klientem (zob. szczegóły poniżej).

 

(c) Aby wysyłać Państwu biuletyny informacyjne o świadczonych Państwu usługach, produktach i treściach programowych.

 

Utrzymywanie aktualności danych i Państwa prawa

Mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://www.filmbox.com/app/feedback. Mają Państwo również następujące prawa:  

 

 • prawo do wnioskowania o dostęp do Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas lub do ich usuwania; 
 • prawo do żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych, które są w naszym posiadaniu;
 • prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych;
 • jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie;
 • mają Państwo prawo do pozyskania od nas pewnych danych osobowych w formacie, który można elektronicznie przekazać stronie trzeciej (tzw. przenoszalność danych).

 

Proszę zwrócić, uwagę, że niektóre z tych praw nie są nieograniczone. W niektórych wypadkach możemy odrzucić Państwa wniosek o wykonanie konkretnych praw, jeśli spełnienie tego wniosku oznaczałoby, że nie możemy dłużej wypełniać naszych zobowiązań umownych zapewniania Państwu konkretnych produktów lub usług.  Będziemy jednak Państwa informować co do działań, które możemy podjąć, z chwilą złożenia przez Państwa wniosku.  

Zarządzanie Państwa preferencjami

 

Marketing bezpośredni i ukierunkowana reklama

 

Zawsze mogą Państwo w następujący sposób stwierdzić, że nie życzą sobie Państwo otrzymywania od nas informacji w ramach marketingu bezpośredniego lub ukierunkowanych reklam:

 

 • przez zarządzanie swoim kontem („Manage my Account”) w [proszę wpisać informacje kontaktowe];
 • przez kliknięcie linku rezygnacji z abonamentu („unsubscribe”) w dowolnej elektronicznej informacji marketingowej od nas; 
 • przez skorzystanie z formularza kontaktowego w FilmBox+; 
 • przez wysłanie emaila na adres: support@filmbox.com.

 

Można postanowić o nieotrzymywaniu marketingu bezpośredniego od jakiegokolwiek innego członka grupy kapitałowej Mediabox kontaktując się z nim bezpośrednio.

Ciasteczka i reklama behawioralna online 

Proszę sprawdzić część zatytułowaną „Kontrolowanie moich ciasteczek” („Controlling my Cookies”) w kwestii korygowania ustawień ciasteczek na swoich urządzeniach.

 

KOMUNIKAT O CIASTECZKACH

Tworząc lub logując się na konto internetowe zgadzają się Państwo na „cookie banner”, który zapewnia link do Komunikatu i prywatności i ciasteczkach. Jeżeli będą Państwo nadal korzystać z naszych witryn, treści programowych, produktów lub usług, zgadzają się Państwo na nasze ciasteczka opisane w niniejszym komunikacie.

Powinni Państwo mieć świadomość, że mając dostęp do naszych treści programowych, produktów i usług, możemy zbierać informacje z urządzeń, z których Państwo korzystają otrzymując treści, produkty i usługi Mediabox, korzystając z ciasteczek. Zbieramy również takie informacje z witryn stron trzecich, mobilnych stron internetowych i aplikacji, w których przedstawiamy własne reklamy z zastosowaniem ciasteczek i właściwej technologii wstawiania reklam. 

 

Czym są ciasteczka i jak działają? 

 

Ciasteczka to niewielkie kawałki tekstu, które są ściągane na urządzenia, z których Państwo korzystają otrzymując treści programowe FilmBox+, produkty i usługi oraz informacje online dotyczące dostępu. Państwa wyszukiwarka udostępnia te ciasteczka za każdym razem, gdy ponownie odwiedzą Państwo witrynę, aby mogła ona Państwa rozpoznać, a wówczas będą Państwo mogli odpowiednio dostosować treści i widok na swoich urządzeniach.

 

Do czego używa się ciasteczek?

 

Ciasteczka są ważnym elementem internetu. Pozwalają one na dużo gładsze wykorzystywanie urządzeń i dostęp do informacji online i mają wpływ na wiele korzystnych funkcji witryn internetowych. Jest wiele różnych zastosowań ciasteczek, lecz są one klasyfikowane do czterech głównych grup.


 

Ciasteczka niezbędne do przekazania treści, produktu lub usługi, o którą Państwo prosili

 

Niektóre ciasteczka są konieczne, aby Państwa urządzenia mogły łatwiej ładować lub transmitować informacje, a także, by mogli Państwo poruszać się po witrynach i korzystać z ich funkcji. Bez tych ciasteczek treści, produkty lub usługi, które Państwo zamówili, nie mogą być dostarczone.  

Oto kilka przykładów podstawowych ciasteczek:

 

(a) Pozycjonowanie informacji na ekranie smartfona, tabletu lub innego rodzaju ekranie, aby można było widzieć witrynę i korzystać z jej funkcji.

 

(b) Niewylogowywanie Państwa w czasie wizyty lub pozwolenie Państwu na streaming treści. Bez ciasteczek musieliby się Państwo prawdopodobnie logować na każdej odwiedzanej witrynie albo ponownie musieliby Państwo dostosowywać poziom dźwięku i ustawienia wizji.

 

(c) Niektóre ciasteczka dotyczą danej sesji i umożliwiają bezproblemowe nawigowanie po witrynie.

 

Poprawa doświadczeń przeglądania witryn

 

Ciasteczka pozwalają aplikacji lub witrynie na zapamiętanie dokonanych przez Państwa wyborów, takich jak język czy region, i zapewniają lepsze funkcje.  

Oto kilka przykładów sposobów korzystania z ciasteczek do ulepszenia Państwa doświadczeń w naszych aplikacjach i na naszych witrynach:

 

(a) Zapamiętywanie Państwa preferencji i ustawień, łącznie z preferencjami marketingowymi, takimi jak wybór, czy chcą Państwo otrzymywać informacje marketingowe.

 

(b) Zapamiętywanie, czy wypełnili Państwo ankietę, aby nie pytać o to ponownie.

 

(c) Zapamiętywanie, czy odwiedzili Państwo poprzednio daną aplikację lub witrynę.

 

(d) Ograniczenie liczby odsłon danej reklamy. Jest to nazywane „ograniczeniem liczby odsłon”.

 

(e) Pokazywanie Państwu informacji istotnych dla otrzymywanych treści, produktów lub usług.

 

(f) Udzielenie dostępu do treści mediów społecznościowych zapewnianych przez takie witryny jak Facebook czy Twitter.

 

(g) Pokazywanie linków do „powiązanych artykułów" istotnych dla informacji, które Państwo czytają.

 

(h) Zapamiętywanie aplikacji lub witryny, którą Państwo odwiedzili.

 

Analityka

Lubimy trzymać rękę na pulsie i sprawdzać, które witryny, informacje, programy, kanały i linki są popularne, a które nie są zbyt często używane, abyśmy mogli przedstawiać Państwu istotne i aktualne informacje. Bardzo pomocna jest też możliwość identyfikacji trendów w nawigowaniu (poruszaniu się) po naszych informacjach oraz gdzie i kiedy mogą powstawać komunikaty błędu.

Ta grupa ciasteczek, nazywana często ciasteczkami analitycznymi, jest wykorzystywana do zbierania tych informacji. Zebrane informacje są grupowane wraz z informacjami z ciasteczek wszystkich użytkowników. Wówczas widać wzory użytkowania, a nie aktywność jednego z użytkowników. Ciasteczka analityczne są wykorzystywane do ulepszenia działania aplikacji, witryn i ich stron.

Nasze aplikacje, lokalizacje sieciowe, witryny i komunikaty otrzymywane przez Państwa od nas zawierają małe, niewidzialne obrazki, znane jako sygnały nawigacyjne („web beacons”) albo piksele. Wykorzystuje się je do zarządzania interakcją między Państwem a informacjami online lub mailowymi i pozwalają one na ocenę skuteczności przekazywania komunikatów.

 

Ciasteczka partnerów

Możemy korzystać z ciasteczek partnerów (affiliate cookies). Niektóre podawane przez nas informacje sieciowe zawierają promocyjne linki do witryn innych spółek. Jeśli klikną Państwo w taki link, a następnie zarejestrują się Państwo lub dokonają zakupu na tej powiązanej witrynie, wykorzystane będzie ciasteczko informujące o witrynie, z której połączyli się Państwo z powiązaną witryną. Wówczas powiązana witryna zapłaci nam niewielką kwotę za udane skierowanie. Więcej informacji na temat zasad działania partnerskiego marketingu podano pod adresem Internet Advertising Bureau's.  Proszę zauważyć, że jeśli przejdą Państwo na strony powiązane innych firm, mają one własne komunikaty dotyczące prywatności, określające zbierane dane osobowe i sposób ich wykorzystania.

 

Jak pokazujemy Państwu reklamy i marketing istotny dla Państwa interesów 

 

Możemy sprzedawać miejsce na niektórych naszych witrynach, stronach mobilnych i w aplikacjach reklamodawcom. Reklamy pojawiające się w wyniku takiej procedury mogą zawierać ciasteczka i odnośną technologię umieszczane przez zaufanych partnerów zewnętrznych, którzy korzystają z informacji zebranych z ciasteczek w celu ograniczania liczby odsłon danej reklamy oraz

Czasami nasze witryny zawierają reklamy naszych własnych produktów. Te reklamy korzystają z ciasteczek w taki sam sposób, jak opisano powyżej. Możemy również wykorzystywać ciasteczka i odnośną technologię na witrynach stron trzecich, stronach mobilnych i w aplikacjach, aby pokazywać Państwu reklamy OBA na podstawie danych zebranych przez te ciasteczka.

 

Wyjaśnianie ciasteczek

 

Jeśli chcieliby się Państwo dowiedzieć o danych zbieranych przez strony trzecie, gdy klikają Państwo w ich reklamę, powinni Państwo sprawdzić ich komunikaty dotyczące prywatności, by dowiedzieć się, co zbierają, jak przetwarzają i do czego wykorzystują takie dane.

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania reklam behawioralnych i zarządzania ciasteczkami, łatwo to zrobić.

 

Kontrolowanie swoich ciasteczek

 

Jak można zobaczyć i zarządzać ciasteczkami w swojej przeglądarce?

W zasadzie wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają obejrzeć otrzymane ciasteczka i wyrzucić je pojedynczo lub hurtowo. Jak to zrobić przedstawiono w aboutcookies.org, gdzie zawarte są kompleksowe informacje na temat usuwania ciasteczek na różnych przeglądarkach komputerowych.

 

Jak długo przechowujemy informacje na Państwa temat

 

Zachowujemy Państwa informacje zgodnie z naszymi politykami dotyczącymi zachowywania i usuwania danych oraz bezpieczeństwa.  Są one przedstawione w kryteriach, zgodnie z którymi ustalamy, ile czasu przechowujemy informacje, jakie środki przewidujemy, aby Państwa informacje były bezpieczne i zabezpieczone.  Decydując, jakie informacje zachować, bierzemy pod uwagę informacje, których najbardziej potrzebujemy, by zapewnić Państwu produkty, towary i usługi, zarządzać naszą wzajemną relacją, wypełniać nasze ustawowe obowiązki i spełniać zasadne oczekiwania naszych obecnych i byłych klientów.

 

Reklamacje

 

Jeśli chcieliby Państwo złożyć reklamację w związku z naszym korzystaniem z Państwa informacji, prosimy o kontakt pod adresem: [https://www.filmbox.com/ app/page/contact-us], a postaramy się Państwu pomóc.

Kontakt z FilmBox+

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub uwagi dotyczące naszego komunikatu o prywatności i ciasteczkach, prosimy napisać na adres: support@filmbox.com lub skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy na FilmBox+.

Zmiany komunikatu

Od czasu do czasu aktualizujemy nasz komunikat dotyczący prywatności i ciasteczek. Zawiadomimy Państwa komunikatem o wszelkich istotnych zmianach na naszej witrynie zanim zostaną wdrożone, a jeśli będzie to właściwe, zawiadomimy Państwa korzystając z danych kontaktowych przechowywanych przez nas w tym celu. Może to obejmować kontakt telefoniczny, SMS, e-mail, list lub interaktywne media społecznościowe, w zależności od informacji kontaktowych, jakie posiadamy. Zachęcamy Państwa do okresowego przeglądu naszego komunikatu, aby wiedzieć, jak korzystamy z Państwa informacji.

 

Ostatnio niniejszy komunikat dotyczący prywatności i ciasteczek aktualizowany był 8 marca 2021 r.